Home Koncepter Dental Løsning
Dentalløsning Udskriv

Der er ressourcemæssige fordele og besparelser ved at
placere ansvaret for IT-drifts- og vedligeholdelsesopgaver
hos IT Foqus.

Ud over at der er styr på de tekniske processer, sikrer en serviceaftale også, at man kan koncentrere sig om kerneydelsen – nemlig betjeningen af patienterne.

Serviceaftalekonceptet bygger på en basispakke, der kan suppleres med forskellige
tillægsydelser, således at en samlet løsning kan tilpasses klinikkens behov.

Overvågning af server indebærer, at der holdes øje med belastning, eventuelle fejl,
ressourceforbrug, programafvikling etc. Såfremt der opstår fejl, kontaktes klinikken af IT Foqus med løsningsforslag.

Oplever klinikken et driftsstop, er man med en beredskabsaftale garanteret, at fejlretning påbegyndes inden for maksimum otte arbejdstimer. Aftalen indeholder desuden etablering og vedligehold af fjernopkobling fra IT Foqus til klinikken.
Dette medfører, at de fleste fejl kan rettes via denne fjernopkobling.

Hotline er endnu et af aftalens elementer og betyder, at IT Foqus kan kontaktes inden for normal arbejdstid og besvare spørgsmål om IT-drift samt almindelig betjening af udstyret.

 

Kontakt os

Har du brug for yderligere oplysninger om løsningen eller ønsker du priser, så brug vores kontakt formular her, eller ring på tel: 70 25 35 75